Stiftelsen
Kanal 2023

Opprettet av Kanalselskapet 07.05.2018.
Stiftelsens formål er å samarbeide med Arendal kommune i å bistå med
prosjektering og realisering av kanal fra Kittelsbukt til Pollen i Arendal,
samt generell utvikling og forskjønnelse av Arendal langs den planlagte kanalen.
VedtekterStyret

Gode gamle dager

Kanalselskapet har i nærmere 30 år jobbet for å grave opp kanalene. Les mer her om historien bak kanaler og Arendal og se historiske tilbakeblikk.

Revidert utgave 2004

Åpne prosesser!

Ta kontakt med oss dersom du har ytterligere spørsmål.

Alle dokumenter som omhandler styrets arbeid, vedtekter, møtereferater o.l skal ligge på denne nettsiden.
-Styret

Kontakt

Styreleder, C. Helberg

480 90 619

E-post

kontakt styreleder på sms for epost adresse, takk.

Adresse

Stiftelsen Kanal2023
4. etg, Eurekabygget,
Kystveien 2
4841 Arendal