StiftelsenKanal 2023

Opprettet av Kanalselskapet 07.05.2018. Stiftelsens formål er å samarbeide med Arendal kommune i å bistå medprosjektering og realisering av kanal fra Kittelsbukt til Pollen i Arendal, samt generell utvikling og forskjønnelse av Arendal langs den planlagte kanalen. 16.06.2021 ble nytt mulighetsstudie med illustrasjoner av Snohetta og teknisk rapport med budsjett fra Asplan Viak offentliggjort.
VEDTEKTERSTYRET

KIRSEBÆRLUNDEN

KIRSEBÆRLUNDEN

Midt i kanalen ligger det store vannspeiliet mellom Trefoldighetskirken og Arendal Kultur-og Rådhus. Det er lagt inn kirsebærlund, stauder og beplanting. God adkomst ned til vannet og platå/brygge for opphold i ettermiddagssolen. Ved kirken er det også tegnet inn en trapp. Taxisentralen blir flyttet ca 50 meter, og biler kan fortsatt kjøre over til Tyholmen og bussene rundt kulturhuset.

DRONE VIEW 280 METER

HELE KANALEN

Kittelsbukt bader i ettermiddagssol og har et stort potensiale i å bli tatt i bruk for gående og syklende – på gatenivå. Det er anlagt store gode sittesteder ned mot vannkanten, med belysning og i tre. Det vil være lett å komme opp og ned fra båt her. Plassen foran Tyrilistiftelsen er arealmessig klar for å kunne huse førsteetasjevirksomhet for publikum. Det er god avkjøring til parkering i Tyholmen Phus.

KANALPLASSEN UNDER ARENDALSUKA

KANALPLASSEN

Kanalplassen er en av Arendals mange møteplasser. Eventer som for eksempel Internasjonalt marked og Arendalsuka har Kanalplassen som viktig kjernepunkt i sine event. Vi viser i denne illustrasjonen hvordan politisk gate fortsatt kan være like stor som den er – og at det er plass til å vokse. Teltene blir ikonisk plassert i og langs kanalen – på «pæler».

Gode gamle dager

Kanalselskapet har i nærmere 30 år jobbet for å grave opp kanalene. Les mer her om historien bak kanaler og Arendal og se historiske tilbakeblikk.

Revidert utgave 2021

Åpne prosesser!

Ta kontakt med oss dersom du har ytterligere spørsmål.

Alle dokumenter som omhandler styrets arbeid, vedtekter, møtereferater o.l skal ligge på denne nettsiden.
-Styret

Kontakt

Styreleder, C. Helberg

480 90 619

E-post

kontakt styreleder på sms for epost adresse, takk.

Adresse

Stiftelsen Kanal2023
4. etg, Eurekabygget,
Kystveien 2
4841 Arendal